Procesní záruky pro zranitelné osoby v trestním řízení

Toto doporučení vyzývá členské státy, aby zlepšily určitá procesní práva zranitelných osob podezřelých nebo obviněných v trestním řízení.

AKT

Doporučení Komise ze dne 27. listopadu 2013 o procesních zárukách pro zranitelné osoby podezřelé nebo obviněné v trestním řízení.

PŘEHLED

Cílem tohoto doporučení je posílit procesní práva podezřelých nebo obviněných osob, které nejsou schopny pochopit trestní řízení nebo se jej účinně účastnit s ohledem na svůj věk, duševní nebo fyzický stav nebo zdravotní postižení (zranitelné osoby). Vztahuje se též na osoby, jež jsou účastníky řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu.

Identifikace zranitelných osob

Zranitelné osoby by měly být neprodleně identifikovány jako zranitelné. Po prvotním posouzení donucovacími či soudními orgány určí nezávislý lékařský odborník stupeň jejich zranitelnosti a jejich specifické potřeby a vhodnost opatření přijatých nebo plánovaných vůči nim.

Práva zranitelných osob

Donucovací a soudní orgány činné v trestním řízení vedeném proti zranitelným osobám by měly absolvovat náležité školení.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Doporučení Komise

-

-

Úř. věst. C 378 ze dne 24. 12. 2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294 ze dne 6.11.2013).

Poslední aktualizace: 17.06.2014