Právo na informace v trestním řízení

Osoby podezřelé nebo obviněné z trestného činu v některé zemi EU musí být informovány o svých procesních právech a obviněních vznesených proti nim.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení.

PŘEHLED

Osoby podezřelé nebo obviněné z trestného činu v některé zemi EU musí být informovány o svých procesních právech a obviněních vznesených proti nim.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice stanoví minimální normy pro všechny země EU, bez ohledu na právní postavení, občanství či státní příslušnost dané osoby. Jejím záměrem je pomoci zabránit justičním omylům a snížit počet napadení rozsudků.

KLÍČOVÉ BODY

Osoby podezřelé nebo obviněné musí být neprodleně informovány, a to buď ústně, či písemně, o některých procesních právech. Patří k nim:

Kromě toho zatčené osoby musí od orgánů činných v trestním řízení (tj. policie nebo ministerstvo spravedlnosti, podle země EU) neprodleně obdržet písemné poučení, které je vyjádřeno srozumitelně a poskytuje informace o dalších právech, např.:

V případě, že dotyčný byl zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu, musí od orgánů činných v trestním řízení obdržet zvláštní písemné poučení, odrážející různá práva platná v dané situaci.

Podezřelí nebo obvinění musí mimoto neprodleně obdržet informace o trestném činu, z něhož jsou podezříváni, a (později) podrobné informace o obvinění. Pokud jsou zatčeni nebo zadrženi, musí být také informováni o důvodech zatčení či zadržení. Také musí mít přístup k materiálům případu, aby mohli vykonávat právo obhajoby.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice vstoupila v platnost dne 21. června 2012 a měla být zeměmi EU provedena nejpozději do 2. června 2014.

KONTEXT

Tato směrnice představuje druhý krok v řadě opatření, která mají v celé EU zavést minimální pravidla pro procesní práva v souladu s cestovní mapou pro posílení procesních práv z roku 2009. Navazuje na směrnici z roku 2010 o právech na tlumočení a překlad.

Více informací je k dispozici zde:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2012/13/EU

21. 6. 2012

2. 6. 2014

Úř. věst. L 142 ze dne 1. 6. 2012, s. 1-10

Poslední aktualizace 02.03.2015