Evropský družicový program monitorování (Copernicus): klimatické aspekty

Copernicus je civilním programem, který využívá družicovou technologii k monitorování Země. Poskytuje spolehlivé a aktuální informace o stavu našeho prostředí pravidelným sledováním změn v atmosféře, oceánech a pevnině. Tyto údaje jsou velmi důležité pro boj proti změně klimatu i pro nejrůznější odvětví, jako je lidské zdraví a cestovní ruch.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ze dne 3. dubna 2014, kterým se zavádí program Copernicus a zrušuje nařízení (EU) č. 911/2010.

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Poskytuje právní rámec pro program Copernicus na období let 2014-2020, stanoví provozní pravidla a stanoví jeho hlavní cíle. Monitorování změny klimatu je jednou ze šesti oblastí, pro které jsou specificky určeny služby programu Copernicus. Další oblasti: monitorování půdy, mořského prostředí a atmosféry, reakce na mimořádné události a bezpečnostní služba.

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 1. ledna 2014.

KONTEXT

Údaje, které poskytuje program Copernicus, používají tvůrci politik a veřejné orgány ke tvorbě environmentálních právních předpisů a politik a k reakcím na přírodní katastrofy a humanitární krize. Zjištění jsou volně dostupná a otevírají dveře k obchodním příležitostem pro evropské společnosti, zejména MSP.

Další informace:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 377/2014

1. 1. 2014

-

Úř. věst. L 122 ze dne 24. 4. 2014, s. 44-66

Poslední aktualizace 23.04.2015