Čisté zdroje energie pro dopravu: Evropská strategie pro alternativní paliva

Evropa je silně závislá na dovozu ropy pro účely uspokojení poptávky vlastního dopravního systému. Toto představuje vysoké náklady pro evropské hospodářství, dále tím vznikají obavy o zabezpečení dodávek a v dlouhodobém horizontu je přístup neudržitelný z hlediska životního prostředí. Tato závislost musí být nahrazena alternativními palivy s potřebnou infrastrukturou.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Čisté zdroje energie pro dopravu: Evropská strategie pro alternativní paliva (COM(2013)17 final ze dne 24. 1. 2013).

PŘEHLED

Evropa je silně závislá na dovozu ropy pro účely uspokojení poptávky vlastního dopravního systému. Toto představuje vysoké náklady pro evropské hospodářství, dále tím vznikají obavy o zabezpečení dodávek a v dlouhodobém horizontu je přístup neudržitelný z hlediska životního prostředí. Tato závislost musí být nahrazena alternativními palivy s potřebnou infrastrukturou.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Představuje komplexní strategii pro alternativní paliva, přičemž vysvětluje, jak mohou být uplatněna ve všech typech dopravy. Strategie se vztahuje na technický vývoj, investice do využívání nových paliv a na způsoby, jak vysvětlovat jejich výhody veřejnosti.

KLÍČOVÉ BODY

KONTEXT

V roce 2012 připadal na ropu podíl 94 % energie používané v dopravě a představovala schodek ve výši cca 2,5 % HDP v obchodní bilanci EU. Použití alternativních paliv by do roku 2020 mohlo snížit náklady na dovozy ropy do EU o 4,2 miliardy EUR ročně a v roce 2030 by tato úroveň mohla stoupnout na 9,3 miliardy EUR.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných čistým zdrojům energie pro dopravu.

Poslední aktualizace 30.04.2015(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).