Podpora podnikání evropských malých a středních podniků – program COSME

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1287/2013 – zavedení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020)

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví program Evropské unie (EU), který se snaží posílit podporu pro malé a střední podniky zlepšováním podmínek, za nichž se podnikání může dařit.

KLÍČOVÉ BODY

Lepší podmínky pro podnikání

Podpora hospodářské soutěže

Kultura podnikání

Financování

Rozpočet programu na sedmileté období od roku 2014 do roku 2020 činí 2,3 miliardy eur. Bude jej spravovat Výkonná agentura pro malé a střední podniky.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 23. prosince 2013.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 33–49)

Viz konsolidované znění

Poslední aktualizace 01.03.2018