Podpora podnikavosti ve vzdělávání a odborné přípravě

Rozvíjení podnikatelského myšlení má značný přínos pro Evropskou unii (EU) a pro její občany. Tyto závěry Rady Evropské unie poukazují na způsoby, jak začlenit podnikavost do vzdělávání a odborné přípravy.

AKT

Závěry Rady o podnikavosti ve vzdělávání a odborné přípravě (2015/C 17/02) (Úřední věstník C 17 ze dne 20.1.2015, s. 2-7).

PŘEHLED

Rozvíjení podnikatelského myšlení má značný přínos pro Evropskou unii (EU) a pro její občany. Tyto závěry Rady Evropské unie poukazují na způsoby, jak začlenit podnikavost do vzdělávání a odborné přípravy.

K ČEMU TYTO ZÁVĚRY RADY SLOUŽÍ?

Zdůrazňují význam a přínosy podpory podnikavosti ve vzdělávání a odborné přípravě a vyzývají země EU a Evropskou komisi k tomu, aby prosazovaly, podporovaly a zkoumaly opatření s cílem usnadnit podnikavost v prostředí výuky.

KLÍČOVÉ BODY

Definice podnikavosti

Tyto závěry Rady používají komplexní definici podnikavosti použitou v doporučení o celoživotním učení z roku 2006: schopnost převádět myšlenky do praxe za pomoci tvořivosti, schopnosti zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty.

Opatření na straně zemí EU

Závěry vyzývají země EU k tomu, aby:

Opatření na straně Evropské komise a zemí EU

Jsou vyzývány, aby:

KONTEXT

Tyto závěry Rady se dotýkají několika otázek zmíněných v předchozích závěrech Rady v souvislosti se strategickým rámcem pro evropskou spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě: modernizace vysokoškolského vzdělávání, podpora podnikání mladých lidí v zájmu sociálního začlenění mladých lidí a účinné vzdělávání učitelů.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o podnikavosti ve vzdělávání.

Poslední aktualizace 10.06.2015