Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014-2020)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci podporuje lidi, kteří přijdou o práci v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

PŘEHLED

Od roku 2007 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) pomáhá najít novou práci nebo získat rekvalifikaci pracovníkům, kteří byli propuštění kvůli tomu, že jejich podnik byl zavřen nebo přemístil výrobu mimo EU v důsledku globalizace.

Obecně platí, že EGF je možné požádat o pomoc v případech, kdy jeden podnik propustí více než 500 pracovníků (včetně dodavatelů nebo výrobců, kteří jsou odběrateli daných podniků) nebo kdy o práci přijde velký počet pracovníků v určitém odvětví v jednom nebo více sousedících regionech.

EGF má v období 2014 až 2020 každý rok rozpočet ve výši 150 milionů EUR a může nabídnout úhradu až 60 % nákladů projektů určených na pomoc jednotlivým propuštěným pracovníkům s nalezením jiné práce nebo založením vlastního podniku. Fond není určen k záchraně podniků ani k jejich restrukturalizaci.

Potenciální příjemci

EGF může pomáhat jednotlivým pracovníkům (osobám samostatně výdělečně činným, dočasným pracovníkům a pracovníkům na dobu určitou). Až do konce roku 2017 mohou podporu z EGF získat také mladí lidé, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv.NEET) a kteří pobývají v regionech s vysokou nezaměstnaností mladých lidí, a to ve stejném počtu jako pracovníci, kteří v těchto regionech dostávají podporu.

Ke způsobilým opatřením patří:

Postup žádosti

Žádosti o pomoc podávají Evropské komisi vlády EU a v případě schválení je spravují a provádějí vnitrostátní nebo regionální orgány. Projekty běží 2 roky.

Na rozdíl od projektů, které spadají pod strukturální a investiční fondy (ESIF) EU, jako je Evropský sociální fond, které mají dlouhodobou perspektivu, projekty EGF poskytují jednotlivcům podporu po krátkou a jasně definovanou dobu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1309/2013

23.12.2013

-

Úř. věst. L 347 ze dne 20.12.2013

Poslední aktualizace: 24.04.2014