Trestní řízení – presumpce neviny a právo být přítomen před soudem

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice (EU) 2016/343 — posílení některých aspektů presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Cílem je zaručit:

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Práva

Směrnice stanoví základní práva obviněné nebo podezřelé osoby při trestním řízení:

Právní ochrana

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 31. března 2016. Země EU ji musí provést do vnitrostátního práva do 1. dubna 2018.

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1–11)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1–7)

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1–10)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1–12)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1–20)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1–8)

Poslední aktualizace 14.02.2017