Nové potraviny – pravidla od roku 2018

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2015/2283 o nových potravinách

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Je platné ode dne 1. ledna 2018.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Nové potraviny: potraviny, které se ve významné míře nepoužívaly k lidské spotřebě v EU před 15. květnem 1997. Patří sem široká škála produktů, jako jsou potraviny s novou nebo záměrně modifikovanou molekulární strukturou, potraviny získávané za použití nového výrobního postupu (chléb ošetřený UV zářením pro zvýšení obsahu vitaminu D) nebo vyrobené z mikroorganismů, hub či řas (např. používání mikrořasy Schizochytrium sp v potravinách, jako jsou cereální tyčinky, kuchyňské tuky atd., jako alternativní zdroj kyseliny dokosahexaenové).

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1–22)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2468 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 55–63)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2469 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 64–71)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72–201)

Poslední aktualizace 04.04.2018