Obchodní dohoda EU s Kolumbií, Peru a Ekvádorem

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2012/735/EU o podpisu obchodní dohody mezi EU a zeměmi EU a Kolumbií a Peru

Obchodní dohoda mezi EU a zeměmi EU a Kolumbií a Peru

Rozhodnutí (EU) 2016/2369 o podpisu a prozatímním provádění protokolu o přistoupení k obchodní dohodě mezi EU a zeměmi EU a Kolumbií a Peru s ohledem na přistoupení Ekvádoru

Protokol o přistoupení k obchodní dohodě mezi EU a zeměmi EU a Kolumbií a Peru s ohledem na přistoupení Ekvádoru

CO JE CÍLEM TĚCHTO ROZHODNUTÍ A OBCHODNÍ DOHODY?

KLÍČOVÉ BODY

Přínosy obchodní dohody pro partnery

Lidská práva a udržitelný rozvoj

Obchodní dohoda označuje jako zásadní prvky dodržování lidských práv a zásady právního státu. Obchodní dohoda také zahrnuje prvky na podporu udržitelného rozvoje v podobě provádění mezinárodních úmluv o pracovních právech a o ochraně životního prostředí. Do dohledu nad plněním těchto závazků se zapojují skupiny občanů.

Provádění obchodní dohody

ODKDY SE TATO ROZHODNUTÍ POUŽIJÍ?

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Hodnotový řetězec: soubor obchodních činností, které vytvářejí hodnotu pro zákazníky firmy. V každém článku tohoto řetězce získá produkt nějakou hodnotu v důsledku přidaného vstupu nebo postupu.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 2012/735/EU ze dne 31. května 2012 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (Úř. věst. L 354, 21.12.2012, s. 1–2)

Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (Úř. věst. L 354, 21.12.2012, s. 3–2607)

Oznámení o prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a to mezi Evropskou unií a Peru (Úř. věst. L 56, 28.2.2013, s. 1)

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2369 ze dne 11. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru (Úř. věst. L 356, 24.12.2016, s. 1–2)

Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru (Úř. věst. L 356, 24.12.2016, s. 3–1456)

Oznámení o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru, a to mezi Evropskou unií a Ekvádorskou republikou (Úř. věst. L 358, 29.12.2016, s. 1).

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Třetí výroční zpráva o provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru (COM(2017) 585 final ze dne 10. 10. 2017)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Druhá výroční zpráva o provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru (COM(2016) 58 final ze dne 10. 2. 2016).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Výroční zpráva o provádění Obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru (COM(2014) 718 final ze dne 4. 12. 2014).

Poslední aktualizace 16.10.2017(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).