Agenda EU pro zlepšení právní úpravy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení COM(2015) 215 final – agenda EU pro zlepšení právní úpravy

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Toto sdělení stanoví balíček reforem ke zlepšení právních předpisů a tvorby politik EU tak, aby tyto právní předpisy a politiky byly založeny na rozumných důkazech, byly dobře koncipovány a přinášely občanům EU hmatatelný a udržitelný prospěch.

KLÍČOVÉ BODY

Balíček staví na stávajících postupech a procesech ke zlepšení právních předpisů a tvorby politik EU včetně posouzení dopadů, hodnocení, veřejných konzultací a Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT).

Balíček zvláště stanoví:

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: „Zlepšování právní úpravy k dosažení lepších výsledků – agenda EU“ (COM(2015) 215 final ze dne 19.5.2015)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Dokončení programu zlepšování právní úpravy: Lepší řešení v zájmu dosažení lepších výsledků (COM(2017) 651 final, 24.10.2017)

Pracovní dokument útvarů Komise – Přehled úsilí Unie o zjednodušení a snížení regulační zátěže doprovázející dokument Dokončení programu zlepšování právní úpravy: Lepší řešení v zájmu dosažení lepších výsledků (SWD(2017) 675 final, 24.10.2017)

Poslední aktualizace 28.09.2015