Interinstitucionální dohody

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 295 Smlouvy o fungování Evropské unie

CO SMLOUVY O EU ŘÍKAJÍ O INTERINSTITUCIONÁLNÍCH DOHODÁCH?

KLÍČOVÉ BODY

K interinstitucionálním dohodám patří:

Existují také interinstitucionální dohody, které se nezakládají na článku 295. Je to například interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou (ECB) o odpovědnosti a transparentnosti při evropském bankovním dohledu.

Závěr této dohody byl výslovně zapsán v článku 20(8) nařízení (EU) č. 1024/2013 o úkolech ECB týkajících se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi.

HLAVNÍ DOKUMENT

Článek 295 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 175)

Poslední aktualizace 16.08.2016