4.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 297/4


Státní podpora – rozhodnutí nevznést námitky

(2022/C 297/03)

Kontrolní úřad ESVO nevznáší námitky vůči tomuto opatření státní podpory:

Datum přijetí rozhodnutí

5. dubna 2022

Věc č.

88473

Rozhodnutí č.

071/22/KOL

Stát ESVO

Island

Název (a/nebo jméno příjemce)

COVID-19 – Změny cestovního záručního fondu pro obchodníky nabízející souborné služby pro cesty

Právní základ

Novela zákona č. 78/2020 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách

Druh opatření

Režim podpory

Cíl

Náprava vážného narušení hospodářství

Forma podpory

Subvence úrokových sazeb

Rozpočet

4,5 miliardy ISK

Doba trvání

2.7.2020 – 31.12.2020

Hospodářská odvětví

NACE 79 – Činnosti cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ferðamálastofa

Hafnarstræti 91

600 Akureyri

ISLAND

Závazné znění rozhodnutí bez důvěrných údajů je k dispozici na internetových stránkách Kontrolního úřadu ESVO: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/