4.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 75/2


Evropské sdružení volného obchodu

Seznam přírodních minerálních vod uznaných Islandem a Norskem

(Zrušuje a nahrazuje znění zveřejněné v Úř. věst. C 155, 3.5.2018, s. 9, a v dodatku EHP č. 28, 3. května 2018, s. 6)

(2021/C 75/02)

V souladu s článkem 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (1), začleněné v bodě 54zzzzd kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP, by měl být v Úředním věstníku Evropské unie a v dodatku EHP tohoto věstníku zveřejněn seznam uznaných přírodních minerálních vod.

SEZNAM PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD UZNANÝCH ISLANDEM:

Obchodní značka

Název zdroje

Místo využívání

Icelandic Glacial

Ölfus Spring

Hlíðarendi, Ölfus, Selfoss

SEZNAM PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD UZNANÝCH NORSKEM:

Obchodní značka

Název zdroje

Místo využívání

Bonaqua Silver

Telemark kilden

Fyresdal

Eira

Eira kilden

Eresfjord

Farris

Kong Olavs kilde

Larvik

Isbre

Isbre kilden

Buhaugen, Osa, Ulvik

Isklar

Isklar kildene

Vikebygd i Ullensvang

Fyresdal

Fyresdal kilden

Fyresdal

Olden

Blåfjell kilden

Oldedalen

Osa

Osa kilden

Ulvik/Hardanger

Rustad Spring

Rustad kilden

Rustad/Elverum

Snåsa

Snåsakilden

Snåsa

Voss

Vosskilden

Vatnestrøm/Iveland


(1)  Úř. věst. L 164, 26.6.2009, s. 45.