18.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 58/54


Státní podpora – rozhodnutí nevznést námitky

(2021/C 58/10)

Kontrolní úřad ESVO nevznáší námitky vůči tomuto opatření státní podpory:

Datum přijetí rozhodnutí

11. listopadu 2020

Věc č.

85838

Rozhodnutí č.

131/20/KOL

Stát ESVO

Norsko

Název

Regionálně rozrůzněné příspěvky na sociální zabezpečení 2021

Právní základ

Výroční usnesení parlamentu o výších příspěvků na sociální zabezpečení atd. a čl. 23 odst. 2 zákona č. 19 ze dne 28. února 1997 týkajícího se státního systému pojištění (Folketrygdloven)

Druh opatření

Režim podpory

Cíl

Regionální podpora

Forma podpory

Snížení daně

Intenzita

3,1 až 12,4

Doba trvání

1. ledna 2021 – 31. prosince 2021

Hospodářská odvětví

Horizontální. Všechna odvětví spadající do působnosti pokynů k regionální podpoře na období 2014–2021

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Norská vláda

Závazné znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze najít na internetových stránkách Kontrolního úřadu ESVO: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/