17.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 437/3


OZNÁMENÍ O OTEVŘENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

(2022/C 437/03)

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) pořádá toto otevřené výběrové řízení:

EPSO/AST/155/22 – Asistenti v oblasti ochrany a bezpečnosti (AST 3) v těchto oborech:

1.

Provozní bezpečnost

2.

Technická bezpečnost

3.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Oznámení o výběrovém řízení se zveřejňuje ve 24 jazycích v  Úředním věstníku Evropské unie C 437 A ze dne 17. listopadu 2022.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách EPSO: https://epso.europa.eu/