6.7.2022   

CS EN

Úřední věstník Evropské unie

C 261/37


SPOLEČNÝ KATALOG ODRŮD DRUHŮ ZELENINY

Dodatek 2022/6

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 261/02)

OBSAH

Legenda 39
Seznam druhů zeleniny 40

1.

Allium cepa L. 40

1.1.

Allium cepa L. Skupina Aggregatum - Šalotka 40

1.2.

Allium cepa L. Skupina - Cepa, Cibule 40

3.

Allium porrum L. Pór 40

4.

Allium sativum L. Česnek 41

7.

Apium graveolens L. Celer 41

7.1.

Apium graveolens L. Skupina Celer řapíkatý 41

7.2.

Apium graveolens L. skupina Celer bulvový 41

9.

Beta vulgaris L. 41

9.1.

Beta vulgaris L. Skupina Řepa zeleninová (Řepa salátová včetně „Cheltenham beet“) 41

9.2.

Beta vulgaris L. Skupina Mangold 41

10.

Brassica oleracea L. 41

10.1.

Brassica oleracea L. Skupina Kadeřávek 41

10.2.

Brassica oleracea L. Skupina Květák 41

10.3.

Brassica oleracea L. Skupina Brokolice (květáková a výhonková) 41

10.4.

Brassica oleracea L. Skupina Kapusta růžičková 42

10.5.

Brassica oleracea L. Skupina Kapusta hlávková 42

10.6.

Brassica oleracea L. Skupina Capitata (Zelí hlávkové bílé) 42

10.7.

Brassica oleracea L. Skupina Capitata (Zelí hlávkové červené) 42

10.8.

Brassica oleracea L. Skupina Kedluben 42

10.9.

Brassica oleracea L. Skupina Kapusta listová 42

10.10.

Brassica oleracea L. Skupina Portugalské zelí 42

11.

Brassica rapa L. 43

11.1.

Brassica rapa L. Skupina Zelí pekingské 43

11.2.

Brassica rapa L. Skupina Vodnice 43

12.

Capsicum annuum L. Chilli, Paprika 44

15.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Meloun vodní 46

16.

Cucumis melo L. Meloun cukrový 46

17.

Cucumis sativus L. Okurka 46

17.1.

Cucumis sativus L. Skupina Okurka salátová 46

17.2.

Cucumis sativus L. Skupina Okurka nakládačka 46

18.

Cucurbita Maxima Duchesne Tykev velkoplodá 47

19.

Cucurbita pepo L. Tykev obecná 47

21.

Daucus carota L. Mrkev 48

21.1.

Daucus carota L. Mrkev 48

21.2.

Daucus carota L. Mrkev krmná 48

23.

Lactuca sativa L. Salát 48

24.

Solanum lycopersicum L. Rajče 48

25.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petržel 49

26.

Phaseolus coccineus L. Fazol šarlatový 49

27.

Phaseolus vulgaris L. Fazol obecný 49

27.1.

Phaseolus vulgaris L. Skupina Fazol obecný keříčkový 49

27.2.

Phaseolus vulgaris L. Skupina Fazol obecný pnoucí 49

28.

Pisum sativum L. (partim) Hrách 50

28.1.

Pisum sativum L. (partim) Skupina Hrách dřeňový 50

28.2.

Pisum sativum L. (partim) Skupina Hrách kulatosemenný 50

28.3.

Pisum sativum L. (partim) Skupina Hrách cukrový 50

29.

Raphanus sativus L. 51

29.1.

Raphanus sativus L. Skupina Ředkvička 51

29.2.

Raphanus sativus L. Skupina Ředkev 51

32.

Solanum melongena L. Lilek vejcoplodý 51

33.

Spinacia oleracea L. Špenát 51

35.

Vicia faba L. (partim) Bob zahradní 51

36.

Zea mays L. (partim) 52

36.1.

Zea mays L. Skupina Kukuřice cukrová 52

36.2.

Zea mays L. Skupina Kukuřice pukancová 52

37.

Jednotlivé druhy a mezidruhové hybridy používané jako podnože 53

37.1.

Cucurbita ficifolia Bouché 53

37.2.

Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. 53

37.3.

Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. 53

37.4.

Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites 53

37.5.

Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium 53

37.6.

Sicyos angulatus 53

37.7.

Cucurbita moschata 53

37.8.

Solanum torvum Sw. 53

37.9.

Solanum melongena x Solanum torvum 53

37.10.

Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum 53

37.11.

Solanum lycopersicum L. 53

37.12.

Solanum aethiopicum 53

37.13.

Capsicum annuum 53

37.14.

Citrullus lanatus 53

37.15.

Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo 53

37.16.

Solanum melongena x Solanum aethiopicum 53

37.17.

Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae 53

LEGENDA

1.

Tento dodatek ke konsolidovanému znění Společného katalogu odrůd druhů zeleniny z roku 2021 (1) odráží změny, které bylo nutno zapracovat s ohledem na informace, jež Komise obdržela od členských států.

2.

Tento dodatek dodržuje členění přijaté v konsolidovaném znění z roku 2021. Proto lze odkazovat k vysvětlivkám z tohoto vydání.

3.

Tento dodatek zahrnuje oznámení obdržená v období od 1. do 30. dubna 2022.

4.

Změny oproti konsolidovanému znění z roku 2021 jsou vyznačeny ve sloupci 4, a to následujícím způsobem:

(add.)

:

znamená, že do společného katalogu byla přidána nová položka,

(mod.)

:

znamená, že stávající položka byla změněna. Údaje k takové položce v tomto dodatku pak nahrazují údaje z konsolidovaného znění z roku 2021,

(del.)

:

znamená, že tato položka a všechny údaje s ní související jsou ze společného katalogu vymazány.

5.

Tento dodatek se týká oznámených odrůd, na něž se vztahují ustanovení čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 2002/55/ES (2).

6.

Pokud kód udržovatele nebyl v konsolidovaném znění z roku 2021 uveden, jméno udržovatele a jeho adresu lze získat od příslušné instituce, uvedené v seznamu pro daný členský stát nebo zemi ESVO.

(1)  Konsolidované znění ze dne 13. prosince 2021:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(2)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.


1.   Allium cepa L. -

1

2

3

4

Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot

 

 

 

 

 

 

Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion

 

 

Boni

b HU 193098

 

(add.)

Brody

b HU 193098

 

(add.)

CRO 16080

b HU 209247

 

(add.)(1)

Dorenka

a CZ 1463

 

(add.)

Exhibition

a PL 96

 

(add.)

Makói bronz

a HU 260473

 

(mod.)

Makói CR

a HU 260473

 

(mod.)

Makói fehér

b HU 260473

 

(mod.)

Senshyu Yellow

b NL x, a PL 1040

 

(mod.)

1.   Allium cepa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot

 

 

Anna

b SE 171

 

(add.) V

Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion

 

 

 

 

 

 

3.   Allium porrum L. - Leek

1

2

3

4

Canterbury

a PL 1207

 

H (add.)

Exeter

a PL 1207

 

H (add.)

Norwich

a PL 1207

 

H (add.)

Nottingham

a PL 1207

 

H (add.)

Oxford

a PL 1207

 

H (add.)

4.   Allium sativum L. - Garlic

1

2

3

4

Andrei

a RO 1164

 

(add.)

7.   Apium graveolens L. - Celery

1

2

3

4

Apium graveolens L. - Celery Group

 

 

Caligula

a PL 1207

 

H (add.)

Gordian

a PL 1207

 

H (add.)

Hudson

a PL 1207

 

H (add.)

Lucius

a PL 1207

 

H (add.)

Tiberius

a PL 1207

 

H (add.)

Apium graveolens L. - Celeriac Group

 

 

Apis

a PL 92

 

(add.)

9.   Beta vulgaris L. -

1

2

3

4

Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)

 

 

Rubired

b HU 157203

 

(add.)

Rywal

a CZ x, a PL x

 

(mod.)

Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)

 

 

 

 

 

 

10.   Brassica oleracea L. -

1

2

3

4

Brassica oleracea L. - Kale Group

 

 

Ebony

a PL 1207

 

H (add.)

Mamba

a PL 1207

 

H (add.)

Brassica oleracea L. - Cauliflower Group

 

 

Dolomite

b HU 165367

 

(add.)

Fiordoro

b HU 165367

 

(add.)

Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)

 

 

Astrotek

a NL 79

 

H (add.)

Bouchard

b NL 108

 

H (add.)

Delaverde

b NL 108

 

H (add.)

Lirren

a NL 79

 

H (add.)

Ramalfi

a NL 79

 

H (add.)

Tasman

a NL 79

 

H (add.)

Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group

 

 

Vanguard

a PL 1207

 

H (add.)

Victory

a PL 1207

 

H (add.)

Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage

 

 

Aigul

 

 

f: 30.6.2024

Anadol

 

 

f: 30.6.2024

Beauty Ball

 

 

f: 30.6.2024

Corvus

b HU 193098

 

(add.)

Kansas

a RO 1093

 

H (add.)

Măgura 22

a RO 1033

 

(add.)

Marysia

a PL 942

 

H (add.)

Ringo

b HU 193098

 

(add.)

Yanisol

 

 

f: 30.6.2024

Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Palm Kale Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)

 

 

 

 

 

 

10.   Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Brassica oleracea L. - Kale Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Cauliflower Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group

 

 

Hilds Ideal

b DE 7480

 

(add.)

Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Palm Kale Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)

 

 

 

 

 

 

11.   Brassica rapa L. -

1

2

3

4

Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group

 

 

 

 

 

 

Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group

 

 

 

 

 

 

11.   Brassica rapa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group

 

 

 

 

 

 

Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group

 

 

Petterson

b DE 8147

 

(add.)

Ulmer Ochsenhörner

b DE 7480

 

(add.)

12.   Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1

2

3

4

Abigel

 

 

f: 30.6.2024

Adonis

 

 

f: 30.6.2024

Andi

 

 

f: 30.6.2024

Arikan

b HU 151278

 

H (add.)

Arwad

a PL 994

 

H (add.)(4)

Barla

b HU 151278

 

H (add.)

Bercel

b HU 110136

 

H (add.)

Brâncuşi

a RO 1111

 

(add.)

California Wonder

a CZ x, b NL x

 

(mod.)

Charlize

b HU 218100

 

H (add.)

Cindel

 

 

f: 30.6.2024

Daimos

 

 

f: 30.6.2024

Dála

b HU 110136

 

H (add.)

Dormán

b HU 151278

 

H (add.)

Dorothy

b HU 110136

 

H (add.)

Draganovo

b HU 110136

 

H (add.)

Dvorana

a CZ 1495

 

(add.)

Elefántormány

 

 

f: 30.6.2024

Elmas

b HU 218100

 

H (add.)

Emese

b HU 145866

 

H (mod.)

Firtos

b HU 110136

 

H (add.)

Fjord

b HU 110136

 

H (add.)

FKO-3

b HU 151278

 

H (add.)(1)

Frey

a PL 994

 

H (add.)

Gama

a PL 543

 

(add.)

Gidran

b HU 151508

 

H (add.)

Gilda

b HU 110136

 

H (add.)

Giro

b HU 171317

 

H (add.)

Goldus

a CZ 239

 

H (add.)

Gyenes

 

 

f: 30.6.2024

 

 

f: 30.6.2024

Ines

b HU 110136

 

H (add.)

Ivanov

b HU 110136

 

H (add.)

Kamilla

b HU 110136

 

H (add.)

Kamor

b HU 151278

 

H (add.)

Kárminvörös

 

 

f: 30.6.2024

Kasandra

a CZ 1495

 

H (add.)

Kecskeszarv

 

 

f: 30.6.2024

Klapka

b HU 151278

 

H (add.)

Láng

b HU 110136

 

H (add.)

Macska piros

 

 

f: 30.6.2024

Macska sárga

 

 

f: 30.6.2024

Madonna

b HU 104065

 

H (add.)

Marinică

a RO 1031

 

(add.)

Matiuşca

a RO 1031

 

(add.)

Mitu

a RO 1033

 

(add.)(4)

Nela

a CZ 1495

 

H (add.)

OSP3155

b HU 151278

 

H (add.)(1)

PA17 1130

a NL 50

 

H (add.)(1)

Patak

 

 

f: 30.6.2024

PPMR330010

a PL 1209

 

H (add.)(1)

PPSJ320080

a PL 1209

 

H (add.)(1)(4)

PPSR350010

a PL 1209

 

H (add.)(1)

PPSY350020

a PL 1209

 

H (add.)(1)

Reddington

b HU 218100

 

H (add.)

Redex

b HU 151278

 

H (add.)

Reno

b HU 151278

 

H (add.)

Reyyan

b HU 151278

 

H (add.)

Rocalino

b ES 6343

 

H (add.)

RPMR360080

a PL 1209

 

H (add.)(1)(4)

Rubinvörös

 

 

f: 30.6.2024

Sarolt

b HU 110136

 

H (add.)

Scorilo

a RO 1093

 

H (add.)

Severus

a RO 1093

 

H (add.)

Sonett

b HU 151508

 

H (add.)

Spartaco

 

 

f: 30.6.2024

Spatha

 

 

f: 30.6.2024

Stark

b HU 110136

 

H (add.)

Timur

b HU 110136

 

H (add.)

Trivio

 

 

f: 30.6.2024

Turda

a RO 1093

 

H (add.)

Vág

b HU 110136

 

H (add.)

Zoé

b HU 151278

 

H (add.)

15.   Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1

2

3

4

Bogdy

a RO 2117

 

H (add.)

Fechete

a RO 1093

 

H (add.)

Flamingo

 

 

f: 30.6.2024

Golden Grace

 

 

f: 30.6.2024

Liverpool

a NL 79

 

H (add.)

Smarald

a RO 2117

 

H (add.)

Turan

 

 

f: 30.6.2024

16.   Cucumis melo L. - Melon

1

2

3

4

Diplomat

a RO 2117

 

H (add.)

Iris

a RO 2117

 

H (add.)

Traian

a RO 1093

 

H (add.)

Yuma grande

a RO 2117

 

H (add.)

17.   Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1

2

3

4

Cucumis sativus L. - Cucumber Group

 

 

Archimedes

a RO 1093

 

H (add.)

CB 15-26

b HU 151508

 

H (add.)(1)

Delikateß

b NL 9d, a PL 1143

 

(mod.)

Politana

a CZ 1495

 

H (add.)

Cucumis sativus L. - Gherkin Group

 

 

Aladyn

a PL 171

 

H (add.)

Bicaz

a RO 1093

 

H (add.)

Brutus

b HU 151508

 

H (add.)

Milena

 

 

(del.)

Parys Skierniewicki

a PL 942

 

H (add.)

Prut

a RO 1093

 

H (add.)

Tisa

a RO 1093

 

H (add.)

18.   Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1

2

3

4

Aromata

a RO 1031

 

(add.)

Flexi Kuri

a NL 26

 

H (add.)

Melonowa Żółta

a PL x

 

(mod.)

SS 1257

a CZ 1553

 

H (add.)(1)

19.   Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1

2

3

4

Alexstar

a RO 2117

 

H (add.)

Aqua

a NL 26

 

H (add.)

Baby Spaghetti

a CZ 239

 

H (add.)

Early Abundance

a NL 79

 

H (add.)

Early King

a NL 79

 

H (add.)

Fenna

a NL 26

 

H (add.)

Ga Ga Ga

a CZ 239

 

H (add.)

Greta

a PL 286

 

H (add.)

Lugano

a NL 8

 

H (add.)

Makaronowa Warszawska

a PL x

 

(mod.)

Metis

a NL 26

 

H (add.)

Moxarz

b HU 107550

 

H (add.)

Raila

b HU 242019

 

H (add.)

San Martin

a NL 79

 

H (add.)

Shelly

b HU 199946

 

H (add.)

Valeria

b HU 165367

 

H (add.)

Yazuma

a RO 2210

 

H (add.)

19.   Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Filamento

b DE 8147

 

(add.)

21.   Daucus carota L. - Carrot

1

2

3

4

Daucus carota L. - Carrot

 

 

Cod

a PL 994

 

H (add.)

Diego

a PL 1144

 

(add.)

Purple Elite

b HU 193120

 

H (add.)

Purple Snax

b HU 193120

 

H (add.)

Daucus carota L. - Fodder carrot

 

 

 

 

 

 

23.   Lactuca sativa L. - Lettuce

1

2

3

4

Damiane

a NL 8

 

(add.)

Evans

a NL 26

 

(add.)

Ewelina

a PL x

 

(mod.)

Finlandia

a ES 3025

 

(add.)

Nordicstar

a NL 60

 

(add.)

Parkhurst

a NL 108

 

(add.)

24.   Solanum lycopersicum L. - Tomato

1

2

3

4

Axford

a NL 99

 

H (add.)

Bekas

a PL 171

 

H (add.)

Betalux

a PL x

 

(mod.)

Delikano

a CZ 1495

 

H (add.)

Dulcimor

a ES 6229

 

H (add.)

HBTR410040

a PL 1209

 

H (add.)(1)

Heros

 

 

f: 30.6.2024

Lotta Sweet

a PL 1142

 

H (add.)

Lovertino

a DE 8863

 

(add.)

Medeea

a RO 1029

 

(add.)

Meyity

b ES 84

 

H (add.)

Mountain Tiger

a PL 994

 

H (add.)

Ola Polka

a PL x

 

(mod.)

Ormato

a NL 10a

 

(add.)

Pelikan

a PL 171

 

H (add.)

Perkoz

a PL 171

 

H (add.)

PFGR550045

a PL 1209

 

H (add.)(1)

PFGY550065

a PL 1209

 

H (add.)(1)

PTCR450040

a PL 1209

 

H (add.)(1)

Ramona

b ES 84

 

H (add.)

Remiz

a PL 171

 

H (add.)

Słonka

a PL 171

 

H (add.)

TTFS520055

a PL 1209

 

H (add.)(1)

Tukan

a PL 171

 

H (add.)

Zoco

b ES 84

 

H (add.)

24.   Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Black Bambie

b DE 9989

 

(add.)

Black Jack

b DE 9989

 

(add.)

Yellow Bambie

b DE 9989

 

(add.)

25.   Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1

2

3

4

Navajo

a PL 1144

 

(add.)(6)

Rebela

a RO 1133

 

(add.)(6)

26.   Phaseolus coccineus L. - Runner bean

1

2

3

4

Westa

a CZ 1187, a PL 1087

 

(mod.)

27.   Phaseolus vulgaris L. - French bean

1

2

3

4

Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group

 

 

Carmen

 

 

f: 30.6.2024

Maira

a RO 1034

 

(add.)

Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group

 

 

Jitka

 

 

(del.)

Katana

b HU 193285

 

(add.)

Madagascar

a PL 994

 

(add.)

27.   Phaseolus vulgaris L. - French bean - Conservation varieties

1

2

3

4

Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group

 

 

Do Marisco

a ES 55

 

(add.) Region of origin:Mariña Lucense (Lugo)

Pinesa de Malagon

a ES 300

 

(add.) Region of origin:Ciudad Real

Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group

 

 

 

 

 

 

28.   Pisum sativum L. - Pea

1

2

3

4

Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group

 

 

Cawood

 

 

f: 30.6.2024

Columbus

 

 

f: 30.6.2024

Frila

 

 

f: 30.6.2024

KV 0388

b HU 134723

 

(add.)(1)

KV 0585

b HU 134723

 

(add.)(1)

Polar

 

 

f: 30.6.2024

Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group

 

 

 

 

 

 

Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group

 

 

Iłówiecki

a CZ x, a PL x

 

(mod.)

28.   Pisum sativum L. - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group

 

 

 

 

 

 

Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group

 

 

 

 

 

 

Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group

 

 

Gunsmark

b SE 146

 

(add.)

29.   Raphanus sativus L. -

1

2

3

4

Raphanus sativus L. - Radish Group

 

 

Falco

a PL 1087

 

(add.)

Gloria

b HU 157203

 

H (add.)

Saxa Polana

a PL x

 

(mod.)

Silesia

a PL x

 

(mod.)

Raphanus sativus L. - Black Radish Group

 

 

 

 

 

 

32.   Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1

2

3

4

Anet

b NL 739

 

H (mod.)

Canna

a PL 994

 

H (add.)

Clelia

b HU 107550

 

H (mod.)

Elisa

b NL 739

 

H (mod.)

Y-99

b HU 218100

 

H (add.)(1)

33.   Spinacia oleracea L. - Spinach

1

2

3

4

Austin

a NL 95a

 

H (add.)

DES30159

a PL 1203

 

H (add.)(1)

DES30177

a PL 1203

 

H (add.)(1)

DES30199

a PL 1203

 

H (add.)(1)

Dumoulin

a PL 1205

 

H (add.)

Houston

a NL 95a

 

H (add.)

Lambrecht

a PL 1205

 

H (add.)

35.   Vicia faba L. - Broad bean

1

2

3

4

Badger

a PL 1144

 

(add.)

Joker

a PL 286

 

(add.)

Karmazyn

a CZ 1187, a PL x

 

(mod.)

Wisent

a PL 1144

 

(add.)

35.   Vicia faba L. - Broad bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Osnabrücker Markt

b DE 7480

 

(add.)

36.   Zea mays L. -

1

2

3

4

Zea mays L. - Sweet Corn Group

 

 

AP 2511

b HU 108096

 

H (add.)(1)

Caucasus

b HU 209148

 

H (add.)

Dessert 73

 

 

= Sunrise

Dessert R 78

 

 

f: 30.6.2024

Dessert R80

b HU 105688

 

H (add.)

Hotham

b HU 209148

 

H (add.)

Mirai 131Y

 

 

f: 30.6.2024

Sheba

b HU 200530

 

H (mod.)

Sunrise

b NL 1087

 

H (mod.)(1)

Suregold

b HU 104065

 

H (add.)

Sweet Delight

b NL 1087

 

H (mod.)

Sweet Image

b NL 1087

 

H (mod.)

Sweet Life

b NL 1087

 

H (mod.)

Sweet Nugget

b NL 1087

 

H (mod.)

Sweet Sunglow

b NL 1087

 

H (mod.)

Sweet Surprise

b NL 1087

 

H (mod.)

Sweet Wonder

b NL 1087

 

H (mod.)

Turbo

b HU 104065

 

H (add.)

WAV 8028

b HU 249953

 

H (add.)(1)

Zeaton

b HU 151508

 

H (add.)

Zente

b HU 151508

 

H (add.)

ZHY 1797ID

b HU 209148

 

H (add.)(1)

Zippy

b HU 151508

 

H (add.)

ZUY 1367ID

b HU 209148

 

H (add.)(1)

Zea mays L. - Popcorn Group

 

 

AP 2510

b HU 108096

 

H (add.)(1)

HW 331

b HU 103738

 

H (add.)(1)

Poppy Plus

 

 

f: 30.6.2024

R 502

b HU 102500

 

H (add.)(1)

VYP110

 

 

f: 30.6.2024

W2017

a RO 2211

 

H (add.)(1)

W3020

a RO 2211

 

H (add.)(1)

W7026

a RO 2211

 

H (add.)(1)

37.   Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1

2

3

4

Cucurbita ficifolia Bouché -

 

 

 

 

 

 

Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -

 

 

Impromer

b BG 27

 

H (add.)

Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -

 

 

 

 

 

 

Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites

 

 

 

 

 

 

Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -

 

 

 

 

 

 

Sicyos angulatus -

 

 

 

 

 

 

Cucurbita moschata -

 

 

 

 

 

 

Solanum torvum Sw. -

 

 

 

 

 

 

Solanum melongena x Solanum torvum -

 

 

 

 

 

 

Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -

 

 

 

 

 

 

Solanum lycopersicum L. -

 

 

 

 

 

 

Solanum aethiopicum -

 

 

 

 

 

 

Capsicum annuum -

 

 

 

 

 

 

Citrullus lanatus -

 

 

 

 

 

 

Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -

 

 

 

 

 

 

Solanum melongena x Solanum aethiopicum -

 

 

 

 

 

 

Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae