24.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 64/6


Výzvy k předkládání návrhů a souvisejících činností v rámci pracovního programu Evropské rady pro výzkum na rok 2021 spadajících pod rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027)

(2021/C 64/05)

Oznamujeme tímto zahájení výzev k předkládání návrhů a souvisejících činností v rámci pracovního programu Evropské rady pro výzkum na rok 2021 spadajících pod rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027).

Komise přijala pracovní program Evropské rady pro výzkum na rok 2021 rozhodnutím C(2021) 930 ze dne 22. února 2021.

Vyzýváme žadatele, aby předložili své návrhy pro tyto výzvy. Pracovní program Evropské rady pro výzkum na rok 2021, včetně příslušných lhůt a přidělených rozpočtových prostředků, je dostupný na internetových stránkách portálu „Funding & tender opportunities“ (Možnosti financování a nabídková řízení) spolu s informacemi o náležitostech těchto výzev k předkládání návrhů a souvisejících činností a informacemi pro žadatele, jak předkládat návrhy:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.