17.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/6


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2020/C 53/06)

Image 1

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydávané Itálií

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země: Itálie

Pamětní motiv: 80. výročí založení národního hasičského sboru „Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco“

Popis návrhu: Ve středu návrhu je vyobrazen znak národního hasičského sboru. Písmena „RI“ na levé straně označují zkratku pro Italskou republiku. Vpravo je uveden rok vydání mince „2020“ a značka římské mincovny „R“. Ve spodní části jsou umístěny iniciály tvůrkyně návrhu Luciany De Simoni „LDS“. Návrh lemuje do oblouku vepsaný název hasičského sboru „CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO“.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Odhadovaný objem emise:3 000 000 mincí

Datum emise: leden 2020


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).