7.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 192/27


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2019/C 192/11)

Image 1

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydávané Republikou San Marino

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země : Republika San Marino

Pamětní motiv : 500. výročí smrti Leonarda da Vinciho

Popis návrhu : Uprostřed mince je reprodukce anděla, který se nachází na malbě Leonarda da Vinciho „Křest Krista“; po obvodu je vlevo nápis „SAN MARINO“ a vpravo nápis „1519 Leonardo 2019“; na levé straně jsou iniciály autorky Uliany Pernazza (UP) a vpravo dole je písmeno R jako značka římské mincovny.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise : 60 500 mincí

Datum emise : duben 2019


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).