4.4.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 125/4


Výzva k předkládání návrhů v rámci pracovního plánu partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rok 2019

(2019/C 125/04)

Tímto se oznamuje zahájení výzvy k předkládání návrhů a souvisejících činností v rámci pracovního plánu partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rok 2019.

Návrhy lze předkládat pro tuto výzvu: H2020-BBI-JTI-2019

Tento pracovní plán, včetně lhůt a rozpočtů pro dané činnosti, je k dispozici na portálu o financování a nabídkových řízeních (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) spolu s informacemi o podmínkách výzvy a souvisejících činnostech, jakož i pokyny pro žadatele týkající se způsobu předkládání návrhů. Všechny tyto informace budou na tomtéž portálu podle potřeby aktualizovány.