16.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 14/5


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2018/C 14/05)

Image

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající země : Andorra

Pamětní motiv : 25. výročí Andorrské ústavy

Popis návrhu : Na návrhu je vyobrazen „Památník andorrských mužů a žen, kteří se zasadili o Ústavu“, jenž stojí na náměstí Consell General (andorrského parlamentu). Památník zobrazuje siluetu muže a ženy a připomíná přání andorrských občanů, vyjádřené v referendu konaném 14. března 1993, stát se demokratickým a sociálním ústavním státem, jak je stanoveno v článku 1 Ústavy. Napravo od památníku je mapa Andorry s latinským nápisem „VIRTVS VNITA FORTIOR“ (v jednotě je síla), jenž je státním mottem Andorrského knížectví. Okolo motivu je nápis „25è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ 1993-2018“ (25. výročí Ústavy 1993–2018) a název země „ANDORRA“.

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Odhadovaný objem emise : 75 000 mincí

Datum emise : první čtvrtletí roku 2018


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).