28.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 368/6


Výzvy k předkládání návrhů a související činnosti v kontextu pracovního programu na období 2018–2020 v rámci programu Horizont 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) a v kontextu pracovního programu na rok 2018 v rámci programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020

(2017/C 368/05)

Oznamujeme tímto zahájení výzev k předkládání návrhů a souvisejících činností v kontextu pracovního programu na období 2018–2020 v rámci programu Horizont 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) a v kontextu pracovního programu na rok 2018 v rámci programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020.

Komise na základě rozhodnutí C(2017) 7123 a C(2017) 7124 ze dne 27. října 2017 přijala dva pracovní programy, jejichž součástí jsou výzvy k předkládání návrhů a související činnosti.

Tyto programy závisejí na dostupnosti prostředků v návrhu rozpočtu na příslušné roky vypracovaném rozpočtovým orgánem, nebo není-li rozpočet pro určitý rok přijat, platí systém prozatímních dvanáctin.

Tyto pracovní programy, včetně lhůt a rozpočtů pro dané činnosti, jsou k dispozici na internetových stránkách účastnického portálu (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) spolu s informacemi o podmínkách výzev k předkládání návrhů a souvisejících činností a s pokyny pro uchazeče ohledně způsobu předkládání návrhů. Všechny tyto informace budou na tomtéž účastnickém portálu podle potřeby aktualizovány.

V této fázi je možné předkládat pouze návrhy k tématům, které jsou označeny rokem „2018“, u výzev k předkládání návrhů uvedených na účastnickém portálu. Informace o tom, kdy bude možné předkládat návrhy k tématům označeným roky „2019“ a „2020“, budou poskytnuty na tomtéž portálu v pozdější fázi.