24.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 392/2


Volba místopředsedy Tribunálu

(2016/C 392/03)

Soudci Tribunálu, shromáždění dne 20. září 2016, zvolili v souladu s čl. 9 odst. 4 jednacího řádu soudce p. Marka van der Woudeho místopředsedou Tribunálu na období od 20. září 2016 do 31. srpna 2019.