4.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/3


Nová národní strana euromincí určených k oběhu

(2015/C 255/03)

Image

Euromince určené k oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. S cílem informovat širokou veřejnost a všechny, kdo přicházejí s mincemi do styku, Komise zveřejňuje popis návrhů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu s Evropskou unií, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k oběhu, zejména za podmínky, že jde výlučně o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní motiv, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

K oslavám třiceti let od vytvoření vlajky EU rozhodli ministři financí eurozóny, že členské státy eurozóny vyrazí dvoueurové pamětní mince se společným vzorem na národní straně mince. Občané a rezidenti eurozóny vybrali vítězný vzor prostřednictvím webového hlasování. Voliči měli na výběr z pěti návrhů, které byly předběžně vybrány odbornou porotou z návrhů předložených v rámci soutěže evropských mincoven, a vybrali návrh profesionálního návrháře Řecké centrální banky, pana Georgiose Stamatopoulose.

Vydávající země : Španělsko

Pamětní motiv : 30. výročí vlajky EU

Popis návrhu : Na minci je vyobrazena vlajka EU jako symbol, který spojuje lidi a kultury sdílející vize a ideály o lepší společné budoucnosti. Dvanáct hvězd, jež se postupně mění na lidské postavy, symbolizuje zrození nové Evropy. V pravé horní části je do půlkruhu uveden název vydávající země „ESPAÑA“ a roky „1985–2015“. Na pravé straně mezi vlajkou a uvedenými roky je mincovní značka. V pravé dolní části jsou iniciály umělce (Georgios Stamatopoulos).

Na mezikruží mince je dvanáct hvězd evropské vlajky.

Objem emise : 4 000 000 mincí

Datum emise : 3. čtvrtletí 2015


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).