18.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 455/9


Státní svátky v roce 2015: členské státy EHP ESVO a orgány EHP

(2014/C 455/07)

 

Island

Lichtenštejnsko

Norsko

Kontrolní úřad ESVO

Soudní dvůr ESVO

1. ledna

X

X

X

X

X

2. ledna

 

X

 

X

 

6. ledna

 

X

 

 

 

2. února

 

X

 

 

 

17. února

 

X

 

 

 

19. března

 

X

 

 

 

2. dubna

X

 

X

X

 

3. dubna

X

X

X

X

 

6. dubna

X

X

X

X

X

23. dubna

X

 

 

 

 

1. května

X

X

X

X

X

14. května

X

X

X

X

X

15. května

 

 

 

X

 

17. května

 

 

X

 

 

25. května

X

X

X

X

X

4. června

 

X

 

 

 

17. června

X

 

 

 

 

23. června

 

 

 

 

X

3. srpna

X

 

 

 

 

15. srpna

 

X

 

 

 

8. září

 

X

 

 

 

1. listopadu

 

X

 

 

 

2. listopadu

 

 

 

X

 

8. prosince

 

X

 

 

 

24. prosince

 

 

 

X

 

25. prosince

X

X

X

X

X

28. prosince

X

X

X

X

 

29. prosince

 

 

 

X

 

30. prosince

 

 

 

X

 

31. prosince

 

X

 

X