26.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 24/5


Nová národní strana euromincí určených k peněžnímu oběhu

2011/C 24/04

Image

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k oběhu a vydané Německem

Euromince určené k peněžnímu oběhu mají v rámci celé eurozóny postavení zákonného platidla. Za účelem informování široké veřejnosti a všech, kdo v rámci své profesní činnosti přicházejí do styku s mincemi, zveřejňuje Komise popis vzorů všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady ze dne 10. února 2009 (2) v této věci se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu se Společenstvím, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje za určitých podmínek vydávat pamětní euromince určené k peněžnímu oběhu, jde-li pouze o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto mince mají tytéž technické znaky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní vzor, jenž má z hlediska národního nebo evropského vysokou symbolickou hodnotu.

Vydávající stát

:

Německo

Připomínaná příležitost

:

Nordrhein-Westfalen

Popis vzoru

:

Vzor znázorňuje celkový pohled na kolínskou katedrálu, mistrovské dílo gotické architektury, přičemž vyzdvihuje krásu jižního portálu. Název NORDRHEIN-WESTFALEN těsně pod budovou spojuje zobrazenou budovu se spolkovou zemí. Znak mincovny, který je vyjádřen písmeny A, D, F, G nebo J, se nachází ve střední části mince vpravo nahoře, iniciály umělce Heinze Hoyera ve střední části vpravo.

Vnější obvod mince lemuje dvanáct hvězd vlajky Evropské unie. Mezi hvězdami ve spodní části mince je uveden rok „2011“ a v horní části odkaz na vydávající zemi „D“.

Objem emise

:

30 milionů mincí

Datum emise

:

leden 2011


(1)  Další národní strany euromincí určených k oběhu lze nalézt na adrese http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm

(2)  Viz závěry Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).