13.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 188/3


Zvláštní zpráva č. 2/2010 „Účelnost programů podpory „přípravné studie“ a „budování nových infrastruktur“ šestého rámcového programu pro výzkum“

2010/C 188/03

Evropský účetní dvůr Vás tímto informuje o vydání zvláštní zprávy č. 2/2010 „Účelnost programů podpory „přípravné studie“ a „budování nových infrastruktur“ šestého rámcového programu pro výzkum“.

Zpráva je k dispozici k nahlédnutí či stažení na internetové stránce Účetního dvora http://www.eca.europa.eu

Vytištěnou kopii zprávy lze získat zdarma po zaslání žádosti Účetnímu dvoru na adresu:

Evropský účetní dvůr

odbor komunikace a zpráv

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

nebo vyplněním elektronické objednávky přes EU-Bookshop.