27.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 137/27


Nová národní strana euromincí určených k peněžnímu oběhu

2010/C 137/12

Image

Národní strana nové dvoueurové pamětní mince určené k peněžnímu oběhu a vydávané Belgií

Euromince určené k peněžnímu oběhu mají v rámci celé eurozóny status zákonného platidla. Za účelem informování široké veřejnosti a všech, kdo v rámci své profesní činnosti přicházejí do styku s mincemi, zveřejňuje Komise vzory všech nových euromincí (1). V souladu se závěry Rady v této oblasti ze dne 10. února 2009 (2) se členským státům eurozóny a zemím, které uzavřely měnovou dohodu se Společenstvím, na jejímž základě mohou vydávat euromince, povoluje vydávat pamětní euromince určené k peněžnímu oběhu za určitých podmínek, a to zvláště za podmínky, že jde pouze o mince v nominální hodnotě dvou eur. Tyto pamětní mince mají stejné technické charakteristiky jako ostatní dvoueurové mince, ale jejich národní strana má pamětní vzor se značným národním nebo evropským významem.

Vydávající stát: Belgie

Připomínaná událost: Belgické předsednictví Rady Evropské unie v roce 2010

Popis vzoru: Vnitřní strana mince zobrazuje logo připomínané události, tedy stylizovaná písmena „EU“ a „trio.be“. Nad obrázkem se nachází nápis „BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010“ a pod obrázkem trojjazyčné označení BELGIE BELGIQUE BELGIEN. Pod logem je umístěn letopočet 2010 se značkou mincovny po levé straně a značkou komisaře pro měnu po pravé straně.

Vnější obvod mince lemuje dvanáct hvězd evropské vlajky.

Počet vydaných mincí: 5 milionů

Datum vydání: červen 2010


(1)  Národní strany všech mincí, které byly vydány v roce 2002, naleznete v Úř. věst. C 373, 28.12.2001, s. 1.

(2)  Viz závěry Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci ze dne 10. února 2009 a doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).