9.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 314/11


Výzva k předkládání návrhů v rámci pracovního programu „Kapacity“ sedmého rámcového programu ES pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

(2008/C 314/05)

Tímto se oznamuje zahájení výzvy k předkládání návrhů v rámci pracovního programu „Kapacity“ sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013).

Očekávají se návrhy v rámci níže uvedené výzvy.

Specifický program „Kapacity“:

Část

:

Výzkumné infrastruktury

Identifikátor výzvy

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Tato výzva k předkládání návrhů se vztahuje k pracovnímu programu přijatému rozhodnutím Komise K(2008) 4566 ze dne 26. srpna 2008.

Informace o přidělených rozpočtových prostředcích, lhůtě pro předkládání návrhů a prováděcích pravidlech k výzvě, o pracovním programu a pokyny pro žadatele týkající se způsobu předkládání návrhů jsou k dispozici na internetové stránce CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/