10.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 269/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Gießen (Německo) dne 9. července 2007 – Markus Stoß v. Wetteraukreis

(Věc C-316/07)

(2007/C 269/32)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Gießen

Účastníci původního řízení

Žalobce: Markus Stoß

Žalovaný: Wetteraukreis (kraj Wetterau)

Předběžné otázky

1)

Mají být články 43 ES a 49 ES vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu monopolu na určité hazardní hry jako např. sportovní sázky, pokud v dotyčném členském státě celkově neexistuje koherentní a systematická politika omezování hazardních her, zejména protože vnitrostátně koncesovaní pořadatelé vyzývají k účasti na jiných hazardních hrách – jako např. na státních loteriích a hrách v kasinu, a soukromými poskytovateli služeb dále mohou být poskytovány jiné hry se stejným nebo vyšším domnělým potenciálem ohrožením závislostí – jako jsou sázky na určité sportovní události (jako koňské dostihy) a automatizované hry?

2)

Mají být články 43 ES a 49 ES vykládány tak, že povolení k provozování sportovních sázek, vydaná k tomu povolanými státními orgány členských států, která nejsou omezena na dotyčné území státu, opravňují majitele povolení jakož i jím pověřené třetí osoby, aby nabízely uzavírání smluv a prováděly je rovněž v oblasti jiných členských států bez dalších potřebných vnitrostátních povolení?