29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 321/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Od 1. ledna 2007 se struktura Úředního věstníku změní s cílem poskytnout srozumitelnější klasifikaci publikovaných aktů při zachování nezbytné kontinuity.

Nová struktura, s ilustrativními příklady jejího použití při třídění aktů, je k nahlédnutí na stránce EUR-Lex na této adrese:

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm