21.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 128/31


Žaloba podaná dne 28. ledna 2022 – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne v. EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

(Věc T-60/22)

(2022/C 128/43)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne (Châlons-en-Champagne, Francie) (zástupce: T. de Haan, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Ambrosetti Group Ltd (Londýn, Spojené království)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie ve vztahu k obrazové ochranné známce TEHA – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie č. 1 404 100

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 23. listopadu 2021, ve věci R 839/2021-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení, včetně výdajů vynaložených právním předchůdcem žalobkyně pro účely řízení před čtvrtým odvolacím senátem Úřadu.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení článku 18 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2001.