Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 15. června 2022 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO

(věc C-121/22 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Přijatelnost kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh nedokládající významnost otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1. 

Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Důkazní břemeno

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a článek 170b)

(viz bod 12)

2. 

Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Formální náležitosti – Rozsah

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a článek 170b)

(viz body 13-15)

3. 

Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti nedokládající významnost uvedené otázky – Nepřijatelnost

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a článek 170b)

(viz body 16-18, 20-22)

4. 

Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Přezkum posouzení skutkového stavu a důkazů Soudním dvorem – Vyloučení

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a článek 170b)

(viz bod 19)

Výrok

1) 

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2) 

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi ponese vlastní náklady řízení.