19.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 280/18


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym w Opatowie (Polsko) dne 20. března 2019 — QL S.A. v B. v. C. G.

(Věc C-252/19)

(2019/C 280/24)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy w Opatowie

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: QL S.A. v B.

Žalovaná: C. G.

Předběžná otázka

Musí být ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (1), zejména čl. 3 písm. g) a čl. 22 odst. 1 této směrnice, vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby byl do vnitrostátního práva zaveden institut „maximální výše dalších nákladů úvěru odlišných od úroků“ a matematický vzorec pro výpočet výše těchto nákladů, jak to činí ustanovení čl. 5 bodu 6a ve spojení s článkem 36a ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (zákon ze dne 12. května 2011, o spotřebitelském úvěru) (Dz. U. z roku 2018, pol. 993), která umožňují přičíst k nákladům spojeným se smlouvou o úvěru, jež musí zaplatit spotřebitel (celkové náklady úvěru), také náklady hospodářské činnosti vykonávané podnikatelem?


(1)  Úř. věst. 2008 L 133, s. 66