21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/62


Žaloba podaná dne 26. listopadu 2018 – Kalypso Media Group v. EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

(Věc T-700/18)

(2019/C 25/81)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Kalypso Media Group GmbH (Worms, Německo) (zástupce: T. Boddien, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Wizards of the Coast LLC (Pawtucket, Rhode Island, Spojené státy)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobkyně v řízení před Tribunálem

Sporná ochranná známka: Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie „DUNGEONS“ – Přihláška č. 13 271 838

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 21. září 2018, ve věci R 599/2018-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rad (EU) 2017/1001;