26.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 72/46


Žaloba podaná dne 8. ledna 2018 – inforsacom Informationssysteme v. EUIPO (Business and technology working as one)

(Věc T-7/18)

(2018/C 072/59)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: inforsacom Informationssysteme GmbH (Neu-Isenburg, Německo) (zástupci: O. Spieker, A. Schönfleisch a M. Alber, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „Business and technology working as one“ – Přihláška č. 15 272 586

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 20. října 2017, ve věci R 808/2017-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 7 odst. 2 nařízení č. 2017/1001;

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 7 odst. 2 nařízení č. 2017/1001 ve spojení s čl. 7 odst. 2 nařízení č. 2017/1001.