18.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 19/46


Rozsudek Tribunálu ze dne 18. listopadu 2020 – Aquind v. ACER

(Věc T-735/18) (1)

(„Energetika - Článek 17 nařízení (ES) č. 714/2009 - Rozhodnutí ACER, kterým se zamítá žádost o výjimku týkající se nových propojení elektrických sítí - Odvolání podané k odvolacímu senátu ACER - Intenzita přezkumu“)

(2021/C 19/47)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Aquind Ltd (Wallsend, Spojené království) (zástupci: S. Goldberg, C. Davis, solicitors, a E. White, advokát)

Žalovaná: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (zástupci: P. Martinet, E. Tremmel, C. Gence-Creux a A. Hofstadter, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí odvolacího senátu ACER A-001–2018 ze dne 17. října 2018, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí ACER č. 05/2018 ze dne 19. června 2018, kterým se zamítá žádost o výjimku týkající se propojovacího vedení spojujícího britskou a francouzskou přenosovou soustavu elektřiny, a na zrušení uvedeného rozhodnutí ACER.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí odvolacího senátu Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) A-001-2018 ze dne 17. října 2018 se zrušuje.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

ACER ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Aquind Ltd.


(1)  Úř. věst. C 103, 18.3.2019.