3.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 311/10


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Itálie) dne 27. června 2018 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“ v. Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

(Věc C-424/18)

(2018/C 311/11)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“

Žalovaní: Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 10 písm. h) a bod 28 odůvodnění směrnice 2014/24/EU (1) vykládány v tom smyslu, že

a)

sanitní služby, u nichž je na palubě [záchranného vozidla] stanovena nezbytná přítomnost řidiče-zdravotnického záchranáře a alespoň jednoho zdravotnického záchranáře disponujícího kvalifikací a schopnostmi, které vyplývají z absolvování kurzu a složení zkoušky z oborů první pomoci, a

b)

služby přepravy, stanovené v rámci základní zdravotní péče (LEA), uskutečňované záchrannými vozidly

spadají do výjimky uvedené ve výše uvedeném čl. 10 písm. h), anebo naopak spadají do služeb uvedených v článcích 74 až 77 výše uvedené směrnice?

2)

musí být směrnice 2014/24/EU vykládána v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví, že i při neexistenci stavu naléhavosti,

a)

sanitní služby, u nichž je na palubě [záchranného vozidla] stanovena nezbytná přítomnost řidiče-zdravotnického záchranáře a alespoň jednoho zdravotnického záchranáře disponujícího kvalifikací a schopnostmi, které vyplývají z absolvování kurzu a složení zkoušky z oborů první pomoci, a

b)

služby přepravy, stanovené v rámci základní zdravotní péče (LEA), uskutečňované záchrannými vozidly

jsou přednostně přidělovány dobrovolnickým sdružením prostřednictvím přímého zadání?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, s. 65).