4.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 82/2


Kasační opravný prostředek podaný dne 22. června 2018 proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 19. dubna 2018 ve věci T-606/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH v. Evropská komise

(Věc C-415/18 P)

(2019/C 82/02)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (zástupce: A. Schuster, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Soudní dvůr Evropské unie (osmý senát) zamítl usnesením ze dne 10. ledna 2019 kasační opravný prostředek jako zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný a rozhodl, že účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.