201807200342013162018/C 276/272982018CJC27620180806CS01CSINFO_JUDICIAL20180502192022

Věc C-298/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeitsgerichts Cottbus – Kammern Senftenberg (Německo) dne 2. května 2018 – Reiner Grafe a Jürgen Pohle v. Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH a OSL Bus GmbH


C2762018CS1920120180502CS0027192202

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeitsgerichts Cottbus – Kammern Senftenberg (Německo) dne 2. května 2018 – Reiner Grafe a Jürgen Pohle v. Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH a OSL Bus GmbH

(Věc C-298/18)

2018/C 276/27Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Arbeitsgerichts Cottbus – Kammern Senftenberg

Účastníci původního řízení

Žalobci: Reiner Grafe, Jürgen Pohle

Žalovaní: Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH

Předběžné otázky

1)

Představuje předání provozu autobusových linek autobusovým dopravcem jinému dopravci na základě zadávacího řízení podle směrnice 92/50/EHS ( 1 ) o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby převod podniku ve smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice 77/178/EHS ( 2 ), i když mezi oběma uvedenými podniky nebyla převedena žádná významná hmotná aktiva podniku, zejména autobusy?

2)

Odůvodňuje domněnka, že při zadání zakázky na služby na dobu určitou již autobusy nemají velký význam pro hodnotu podniku na základě rozumného obchodního rozhodnutí podniku z důvodu jejich stáří a stoupajících technických požadavků (emise výfukových plynů, nízkopodlažní vozidla), odklon Soudního dvora Evropské unie od jeho rozhodnutí ze dne 25. ledna 2001 (C-172/99) v tom smyslu, že za těchto podmínek může vést k použitelnosti směrnice 77/187/EHS i převzetí podstatné části personálu?


( 1 ) – Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby (Úř. věst. L 209, 1992, s. 1; Zvl. vyd. 06/001, s. 322)

( 2 ) – Směrnice Rady 77/187/ES ze dne 14. února 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů (Úř. věst. 1977, L 61, s. 26).