201806290131986472018/C 249/122532018CJC24920180716CS01CSINFO_JUDICIAL201804128922

Věc C-253/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 12. dubna 2018 – Stadt Euskirchen v. Rhenus Veniro GmbH & Co. KG


C2492018CS820120180412CS00128292

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 12. dubna 2018 – Stadt Euskirchen v. Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

(Věc C-253/18)

2018/C 249/12Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobce: Stadt Euskirchen

Žalovaný: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

Další účastníci řízení: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH

Předběžná otázka

Vylučuje čl. 5 odst. 2 druhá věta písm. e) nařízení (ES) č. 1370/2007 ( 1 ) prostřednictvím povinnosti poskytovat sám převážnou část veřejných služeb v přepravě cestujících, aby vnitřní provozovatel přenechal poskytnutí této převážné části služeb společnosti, ve které vlastní 2,5 % obchodních podílů a zbývající podíly jsou nepřímo nebo přímo vlastněné jinými příslušnými úřady?


( 1 ) – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).