20.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/26


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. února 2019 — Evropská komise v. Slovenská republika

(Věc C-614/18) (1)

(2019/C 172/35)

Jednací jazyk: slovenština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 445, 10.12.2018.