3.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/59


Žaloba podaná dne 3. února 2017 – Schmid v. EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Věc T-72/17)

(2017/C 104/83)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Gabriele Schmid (Halbenrain, Rakousko) (zástupkyně: B. Kuchar, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Rakousko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie ochranné známky „Steirisches Kürbiskernöl“ – Mezinárodní zápis č. 900 100

Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 7. prosince 2017, ve věci R 1768/2015-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí změnil a ochrannou známku, mezinárodní zápis č. 900 100, zrušil pro Evropskou unii pro všechny výrobky;

případně

zrušil napadené rozhodnutí na základě nepředložení důkazu o užívání mezinárodního zápisu č. 900 100 a vrátil věc EUIPO;

v každém případě uložil majitelce ochranné známky náhradu nákladů řízení vynaložené žalobkyní v řízení před EUIPO a v tomto řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 55 odst. 1 nařízení č. 207/2009.