27.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/16


Žaloba podaná dne 24. ledna 2017 – Lotte v. EUIPO – Nestlé Schöller (vyobrazení koaly)

(Věc T-41/17)

(2017/C 095/25)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Japonsko) (zástupkyně: M. Knitter, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Nestlé Schöller GmbH & Co. KG (Norimberk, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie (vyobrazení koaly) – přihláška č. 6 158 463

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 28. října 2016, ve věci R 250/2016-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby

bylo napadené rozhodnutí zrušeno;

byla námitka zamítnuta v plném rozsahu;

byla EUIPO uložena náhrada nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009;

Porušení pravidla č. 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95;

Porušení čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.