13.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 382/26


Kasační opravný prostředek podaný dne 12. dubna 2017 Slavčem Asenovem Todorovem proti usnesení Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 14. března 2017 ve věci T-839/16, Todorov v. Soudní dvůr Evropské unie

(Věc C-188/17 P)

(2017/C 382/31)

Jednací jazyk: bulharština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Slavčo Asenov Todorov (zástupkyně: K. Mladenova, advokátka)

Další účastník řízení: Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr (desátý senát) prohlásil tento kasační opravný prostředek usnesením ze dne 7. září 2017 za zjevně nepřípustný.