3.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/33


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) dne 10. ledna 2017 – Maria Dicu v. Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

(Věc C-12/17)

(2017/C 104/48)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Cluj

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Maria Dicu

Žalovaní: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Předběžná otázka

Musí být článek 7 směrnice 2003/88/ES (1) vykládán v tom smyslu, že brání ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které při stanovení délky trvání dovolené zaměstnance nepovažuje dobu rodičovské dovolené na dítě do dvou let za dobu výkonu pracovní činnosti?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. 2003, L 299, s. 9; Zvl. vyd. 05/04, s. 381).