20.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/24


Usnesení předsedy prvního senátu Soudního dvora ze dne 13. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État — Francie) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS v. Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Věc C-596/17) (1)

(2019/C 172/29)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 437, 18.12.2017.