5.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 399/30


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 2. srpna 2018 – Evropská komise v. Slovinská republika, podporovaná Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou a Italskou republikou

(Věc C-594/17) (1)

(2018/C 399/39)

Jednací jazyk: slovinština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 412, 4.12.2017.