16.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 14/50


Žaloba podaná dne 8. listopadu 2016 – InvoiceAuction B2B v. EUIPO (INVOICE AUCTION)

(Věc T-789/16)

(2017/C 014/60)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: InvoiceAuction B2B GmbH (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupce: C. Jonas, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvky „INVOICE AUCTION“ – Přihláška č. 13 821 095

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 3. srpna 2016 ve věci R 2201/2015-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.